Ako vypočítať RPMN?

Čo je to RPMN?

RPMN je ročná percentuálna miera nákladov a patrí medzi ukazovatele výhodnosti úveru. RPMN je číslo, ktoré udáva percentuálnu mieru nákladov. Podľa tohto ukazovateľa zistíme, aký je úver drahý a mal by zahŕňať všetky naakumulované náklady spojené s pôžičkou. Ľudia si často zamieňajú rozdiel medzi úrokovou sadzbou a RPMN.  Úrok zahŕňa aj ďalšie (ostatné) poplatky spojené s úverom (napr. poplatok za vybavenie úveru, poplatok za vedenie účtu, administratívne poplatky, poistenie úveru, prvú navýšenú splátku čiže akontáciu). Hodnota RPMN je vyššia a úver je drahší. Pre správne zhodnotenie je nutné použiť ešte ďalšie dva ukazovatele koeficient navýšenia a úrokovú sadzbu.

 

Ako zhodnotiť, či je úver výhodný

Pri porovnávaní úverov treba brať do úvahy porovnávanie všetkých troch ukazovateľov, až tak zistíte skutočnú predstavu o tom, ktorý je výhodnejší. Nezabudnite na hodnotu peňažných prostriedkov v časovom meradle, ak máme dva koeficienty navýšenia rovnaké. Výhodnejší potom bude ten s dlhšou dobou splatnosti. Vysoké rpmn nájdete hlavne pri rýchlych pôžičkách na ruku, ktoré sa vybavujú len na pár dní.

 

Faktory, ovplyvňujúce hodnotu RPMN

– výška poskytovaného úveru,

– časové obdobie, na ktorú je úver poskytnutý,

– výška naakumulovaných nákladov (poplatky súvisiace s poskytnutím úveru),

– informácia o výške splátok a poplatkov,

– informácie o lehote splatnosti každej splátky.

 

Poplatky RPMN

Poplatky odohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri výpočte RPMN a môžme ich rozdeliť na dve skupiny:

– jednorázové poplatky – potrebné zaplatiť na začiatku úverového vzťahu napríklad poplatok za

                                          poskytnutie úveru,

– pravidelné poplatky – platia sa mesačne so splátkou úveru, ide o poplatky súvisiace s

                                       vedením úverového účtu, poplatky za poistné.

 

Výpočet RPMN sa podľa zákona o spotrebiteľských úveroch č. 129/2010 Z. z. musia zahrnúť všetky poplatky spojené s úverom okrem:

– poplatkov za nedočerpanie poskytnutého úveru,

– poplatkov za zmenu zmluvných podmienok na žiadosť klienta,

– poplatkov za nepovinné poistenie k úveru,

– poplatkov za navýšenie úveru,

– poplatkov za expresné spracovanie úveru,

– poplatkov za prevod peňažných prostriedkov súvisiacich so splácaním úveru,

– poplatkov a sankcií v prípade neplatenia úveru.

Vzorec na výpočet RPMN

Vzorec pre výpočet RPMN podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch.

 

K – poradové číslo spotrebiteľského úveru,

K´- číslo splátky alebo nákladov spotrebiteľského úveru,

Ak – výška K-teho spotrebiteľského úveru,

A´k – výška K´-tej splátky spotrebiteľského úveru,

m – poradové číslo posledného spotrebiteľského úveru,

m´- poradové číslo poslednej splátky alebo platby nákladov,

tk – časové obdobie medzi poskytnutím 1. spotrebiteľského úveru a K-teho spotrebiteľského úveru,

t´k – časové obdobie medzi poskytnutím 1. spotrebiteľského úveru a K´-tou splátkou spotrebiteľského úveru,

i – ročná percentuálna miera nákladov.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*