Výhodné PZP

Kupujete nové auto? To je veľká udalosť a rozhodne to nie je ľahké rozhodnutie. Vždy to začína rozhodnutím, či nové alebo ojazdené, pokračuje to rozhodnutím kde a aké auto a potom prichádza poistenie vozidla.

Povinné zmluvné poistenie, tak zvané PZP, je už z názvu povinné pre každého majiteľa motorového vozidla. Na trhu pôsobí množstvo poisťovní. Jednou z posledných, ktorá sa začala sústrediť na slovenský trh je poisťovňa Genertel. Genertel sa orientuje predovšetkým na beznehodových vodičov, ktorým ponúka veľmi výhodné ceny poistenia. Ponuky Genertelu sú často o desiatky percent lepšie, ako u konkurencie.

Cena poistenia však záleží do značnej miery aj od značky a typu auta. Inú cenu dostanete pri modely KIA Soul a inú pri modely Dacia Sandero. Poistením sa teda môžete zaoberať až vtedy, keď už máte auto vybrané. Výhodu máte v prípade, ak si auto kupujete na leasing. V takom prípade PZP aj havarijné poistenie, máte v cene leasingu.

Generali poisťovňa

Generali poisťovňa ponúka mnoho atraktívnych poistných produktov, ktoré sú pre klientov veľmi atraktívne.
Poistenie osôb zahŕňa životné poistenia, úrazové poistenia a niekoľko iných typov. Generali ako jediná poisťovňa na Slovensku ponúka poistenie pohrebu, pod názvom Testament. To hradí všetky finančné záležitosti s vybavovaním a samotnou organizáciou pohrebu.


Nemocenské poistenie hradí poistencovi náhradu príjmu spojenú s PN-kou.
Poistenie Železná rezerva sa môže stať záchranou pred možnou exekúciou v prípade dlhodobého stratu príjmu.
Generali ponúka k poisteniam áut asistenčné služby zdarma, čo môže v niektorých prípadoch zvýhodniť cenu poistného.
Generali poisťuje domácnosti, chaty a iné formy bývania pred krádežami a živlami. Poistenie Zodpovednosť za škodu hradí škody na majetku inej osoby spáchané poistencom. Takže ak vytopí susedov alebo poškodí tovar v obchode, poisťovňa by mala v konečnom dôsledku spáchané škody financovať.
Z poistenia psa sú hradené zdravotné náklady a škody ním spôsobené.
Všetky typy poistenia je možné uzatvoriť aj on-line.

Poistovňa Alianz

Asi najstabilnejšia a najrozšírenejšia poisťovňa na Slovensku je Alianz slovenská poisťovňa. Množstvo poistných produktov a výhod z nich plynúci ju držia na vrchole slovenských poisťovní.

V súčasnosti sa ľudia riadia trendom, že netreba uzatvárať množstvo poistení zvlášť, ale zahrnúť ich do jednej poistnej zmluvy. Preto Alianz ponúka Poistenie živo prémium, ktoré zahŕňa dva poistenia Vkladové životné a poistenie Život. Poistenie Život je kombináciou troch druhov životného poistenia, úrazového poistenia a množstvom ďalších pripoistení.
Alianz ako jedna z mála slovenských poisťovní uviedla na poistný trh aj špeciálne poistenie do hôr.
Alianz dostala za minulý rok ocenenie za najlepšiu poisťovňu v poisťovaní nehnuteľností. Okrem klasických poistení domácností ponúka pre majiteľov lodí poistenia plavidiel, ktoré je využívané najmä majiteľmi lodí na Jadrane.
V ponuke Alianz nesmie chýbať najvyužívanejšie povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a poistenie pre podnikateľov, ktoré sa zameriava na veľké množstvo podnikateľských aktivít.

Komunálna poisťovňa

Komunálna poisťovňa má vo svojej ponuke dva hlavné smery poistení: životné a neživotné.
Zo životných poistení Komunálna poisťovňa ponúka klasické kapitálové, investičné životné a úrazové poistenia, no okrem nich aj množstvo iných špeciálnych poistení, ktoré nikde inde nenájdete.

Poistenie školák je kombináciou krátkodobého životného poistenia a úrazového poistenia. Na dobu 5 rokov je poistené dieťa od 3-15 rokov za necelých 8 € mesačne. Poistenie kryje následky úrazov a náhradu času liečenia úrazu až do výšky 3 319 €. Po uplynutí piatich rokov je poistencovi vyplatená životná poistka vo výške 367,79 €.
Neživotné poistenie zahŕňa poistenie áut, domácností, zariadení, cestovné poistenie a Banko poistenie. Komunálna poisťovňa spolupracuje s Dexia bankou a preto ponúka možnosť poistenia si jednotlivých bankových produktov. To znamená, že ak bude klient Dexia banky, ktorý má uzatvorený tento druh poistenia v platovej neschopnosti, poisťovňa bude po túto dobu splácať splátky úveru. Obsahom tohto poistenia sú aj kombinácie poistení so zvýhodnenými poplatkami pre majiteľov bankového účtu v Dexií.

Poistenie Kooperativa

Jednou z najstarších poisťovní na slovenskom trhu je Kooperativa. Tá ponúka širokú škálu poistenia, ktoré sa zameriava na takmer všetky možné poistné udalosti.

Kooperativa má mnoho druhov životného poistenia. Dokopy je ich až 15. Z kapitálových poistení vyberáme poistenie Ľahká budúcnosť, ktoré je určené pre mladých ľudí na zabezpečenie sa do budúcnosti. Poistenie ponúka množstvo výhod. Ak má poistenec deti, Kooperativa ich zadarmo úrazovo poistí až do ich 19-teho roku života. Ak majú oba rodičia uzatvorené poistenie Ľahká budúcnosť, rodina dostane prémiu vo výške 350 €.
Dôchodkové poistenie Dôchodok plus ponúka možnosť vyplácania doživotného dôchodku, ktorý slúži na prilepšenie k starobnému dôchodku. Poistenie sa vypláca po dožití 62. narodením poistenca. Ak sa poistenec tohto veku nedožije, dôchodok plus bude vyplácaný jeho najbližšej osobe.
Kooperativa je výbornou voľbou pre podnikateľov, pretože dokáže poistiť takmer každý smer podnikania.

Najvýhodnejšie poistenie

Najvýhodnejšie poistenie je možné určiť podľa viacerých faktorov. Niektorí na jeho vyjadrenie čerpajú z teoretických možností zhodnotenia financií, výhod, rozsahom ochrany a samotnou výškou poistného, iní sa zamerajú na konkrétny prípad a podľa neho určujú najvýhodnejšie poistenie.
Zo stavebných sporení je najvýhodnejšie to od Prvej stavebnej sporiteľne. Minimum poplatkov, množstvo výhod a najvyššia miera zhodnotenia vyniesli toto poistenie na vrchol stavebných sporení.

Na vyjadrenie najvýhodnejšieho povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia musíme použiť príklad. Auto Škoda Fábia, rok výroby 2009, prvý majiteľ, objem motora 1,4, výkon 63 KW, hmotnosť 1040 kg, bez škodovej udalosti. Pri havarijnom poistení dodáme údaje: poistná suma 5000 €, auto len v základnej výbave, spoluúčasť 0-10 %, auto zabezpečené autoalarmom.
Pre konkrétny prípad je najvýhodnejším povinným zmluvných poistením poistenie Optimum od Union s ročným poistným 86 € a najvýhodnejším havarijným poistením poistenie od Wűstenrot.

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je dobrovoľný typ poistenia, ktorý by mal však vo vlastnom záujme uzavrieť každý občan. Neslúži na úhradu liečby, ale na úhradu škôd vzniknutých úrazom a liečbou poistenej osobe. V prípade vážnejších úrazov sa môže stať aj dobrým poistením pred výpadkom mzdy.

Maximálna výška poistného plnenia je dohodnutá medzi poisťovňou a poistencom. Za základe jej výšky sa odvádza poistné a finančná hodnota samotného poistného plnenia. Keďže každý úraz má pridelené určité percento z maximálnej výšky poistného plnenia, s jej výškou rastie prípadné odškodnenie.
Úrazové poistenie sa uzatvára proti nasledovným rizikám:
Smrť následkom úrazu, Trvalé následky úrazu, Bolestné, Denné odškodné v prípade práceneschopnosti následkom úrazu a Denné odškodné pri pobyte v nemocnici následkom úrazu.
Čím dlhšie trvá liečenie úrazu, tým je vyššia hodnota bolestného či odškodnenia.

Poistenie do zahraničia

Poistenie do zahraničia je synonymum cestovného poistenia. To by mal uzatvoriť každý cestujúci do zahraničia kvôli vyhnutiu sa prípadným problémom. Poistenie do zahraničia zabezpečuje poistencovi krytie rôznych škôd spôsobených v zahraničí. Aj keď má daná osoba úrazové poistenie a zdravotné poistenie na Slovensku, zdravotné služby sú hradené len hodnotách platných za úkony na Slovensku, takže zvyšnú časť by si mal cestujúci doplatiť sám. Práve cestovné poistenie je mierené najmä na zabezpečenie sa pred vznikom tejto situácie.

Predmetom poistenia do zahraničia nie je len zdravie cestujúceho, ale aj prípadné majetkové ujmy. Poistenie sa uzatvára aj proti krádeži batožiny, zrušeniu letu a na hradenie škôd spáchaných poistencom. Čím je okruh poistenia širší, tým je poistenie lacnejšie.
Výška poistného nie je vysoká, preto by sa mal každý, kto cestuje do zahraničia vo vlastnom záujme poistiť.