Čo je lombardný úver?

Nevyznáte sa v spleti najrôznejších bankových a finančných výrazov a máte pocit že finančníci používajú úplne cudziu reč? Dnes si v krátkosti predstavíme lombardný úver.

S najväčšou pravdepodobnosťou sa s ním nestretnete pokiaľ nevlastníte svoju banku. Lombardný úver totiž najčastejšie poskytuje národná banka menším komerčným bankám. Ide teda o extrémne vysoké finančné objemy. Napriek tomu ale ide o krátkodobý úver. Jeho lehota splatnosti je najčastejšie do jedného roka. Podľa predmetu ručenia rozlišujeme lombardný úver na drahé kovy a iné cennosti, na tovar, pohľadávky či cenné papiere. Z toho vyplýva že ide o pomerne netradičný spôsob ručenia hnuteľným majetkom.

Lombardný uverNastáva tu ale problém pri ručení cennými papiermi. Ich cena sa vplyvom trhových pohybov mení. Ak ich cena poklesne, klient využívajúci lombardný úver musí rozdiel v cene doplatiť z vlastných zdrojov.

Tento úver sa neposkytuje v neobmedzenej výšky. Podľa okolností je vo výške od 60 do 90 % z hodnoty ručeného hnuteľného majetku. Existuje aj jeden špecifický druh lombardného úveru. O ňom hovoríme v prípade, aj je ako nehnuteľný majetok založený osobný automobil. Toto je varianta, ktorá sa používa skôr bežnými klientmi, ktorí majú záujem o takúto formu úveru.

Pri poskytovaní takéhoto úveru sú ale sprísnené podmienky pri nedodržaní splatnosti. Pri nedodržaní podmienok je ihneď uplatňované záložné právo poskytovateľa úveru na majetok dlžníka zabezpečujúci krytie úveru.

Kto najčastejšie využíva takýto úver? Ako sme už spomínali, najčastejšími klientmi sú komerčné banky. Využívané sú však aj väčšími spoločnosťami na krytie svojich prevádzkových nákladov. Aj keď s takouto službou pravdepodobne nikdy do priameho kontaktu neprídete, určite je plusom orientovať sa v takejto finančnej terminológií a rozšíriť si obzory.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*