Čo je to RPMN?

S týmto termínom, respektíve skratkou sa stretávate určite veľmi často. Skratka RPMN v dlhom znení Ročná percentuálna miera nákladov sa používa pri porovnávaní pôžičiek od rôznych spoločností. Je to číslo, vyjadrené v percentách a predstavuje celkové náklady spojené s pôžičkou.

Čím je pri rovnakých podmienkach splácania, požičanej sumy a sumy, ktorá bude splatená percento RPMN nižšie tým je pre spotrebiteľa, teda pre vás pôžička výhodnejšia. Tento údaj je banka ale aj nebankový subjekt (hotovostné nebankové pôžičky, leasingy, splátkový predaj), ktorý poskytuje spotrebiteľské úvery a pôžičky povinný uviesť už pri ponúknutí pôžičky. Výnimkou sú úvery na bývanie, tam tento zákon neplatí. V prípade, ak nie je RPMN uvedené v zmluve, považuje sa táto pôžička za bezúročnú a spotrebiteľ neplatí žiadne poplatky spojené s pôžičkou.

Čo spadá do výpočtu RPMN?

V podstate môžeme povinné položky, ktoré spadajú do RPMN rozdeliť na:

  • Jednorázové- platia sa pri požičaní (napríklad poplatok za poskytnutie úveru)
  • Pravidelné poplatky- platia sa spolu so splátkou (poplatok za úverový účet alebo poistenie)

Podľa zákona sa do výpočtu RPMN musia zahrnúť všetky položky okrem:

  • Sankcií v prípade neplatenia úveru
  • Poplatok za prevod peňazí súvisiacich s úverom
  • Poplatkov za nepovinné poistenie k úveru
  • Poplatok, ktorý je potrebný zaplatiť pri kúpe tovaru

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*