Dôchodkové poistenie

Dôchodkové poistenie je základom sociálneho poistenia. Tvorí tri piliere dôchodkového zabezpečenia. Dôchodkové poistenie je založené na platení odvodov do Sociálnej poisťovne, ktoré sú používané na vyplácanie dôchodkov v súčasnosti. Z odvodov je hradené starobné poistenie, ktoré zabezpečí príjem po odchode na dôchodok a invalidné poistenie zabezpečujúce príjem v prípade znemožnenia vykonávania práce zlým zdravotným stavom.

Obava z možnej neschopnosti vyplácania dôchodkov v budúcnosti podmienená zlým demografickým vývojom na Slovensku vyvolala zmeny v celom dôchodkovom systéme. Preto bol zavedený ďalší pilier. Občania, ktorí sú členmi II. Piliera platia časť odvodov súkromnej dôchodkovej poisťovni a časť do Sociálnej poisťovne. Po odchode do dôchodku im bude vyplácaný starobný dôchodok od štátu a dôchodková renta od súkromnej dôchodkovej poisťovne.
Každý občan môže využiť aj dobrovoľné sporenie na dôchodok vo forme doplnkového dôchodkového poistenia.

U tohoto článku nemôžete pridávať komentáre.