Doplnkové dôchodkové sporenie

Mnoho ľudí sa chce do budúcnosti zaistiť. Preto myslia aj na poistenie, ktoré im vylepší finančnú situáciu na dôchodku. Možnosťou, ako sa mať na dôchodku lepšie je dôchodkové doplnkové poistenie. Spolu so starobným dôchodkom bude seniorovi vyplácaná aj renta, ktorú si našetrí na sporení.

Doplnkové dôchodkové poistenie väčšinou využívajú celé pracovné kolektív. Zriedkavejšie sa stáva, že by o doplnkové dôchodkové poistenie požiadal jednotlivec. V prípade, ak zamestnávateľ poistí všetkých zamestnancov, mesačná platba na sporenie je odrátavaná automaticky zo mzdy. Na viac, zamestnávateľ niekedy prispieva určitým percentom alebo tou istou sumou ako zamestnanec.
Doplnkové dôchodkové poistenie nemusí klient využiť len počas dôchodku. Každoročne môže počas určitého obdobia vyberať zo svojho účtu finančné prostriedky bez preukazovania účelu. Avšak musíte rátať s vysokým poplatkom.

U tohoto článku nemôžete pridávať komentáre.