Generali poisťovňa

Generali poisťovňa ponúka mnoho atraktívnych poistných produktov, ktoré sú pre klientov veľmi atraktívne.
Poistenie osôb zahŕňa životné poistenia, úrazové poistenia a niekoľko iných typov. Generali ako jediná poisťovňa na Slovensku ponúka poistenie pohrebu, pod názvom Testament. To hradí všetky finančné záležitosti s vybavovaním a samotnou organizáciou pohrebu.


Nemocenské poistenie hradí poistencovi náhradu príjmu spojenú s PN-kou.
Poistenie Železná rezerva sa môže stať záchranou pred možnou exekúciou v prípade dlhodobého stratu príjmu.
Generali ponúka k poisteniam áut asistenčné služby zdarma, čo môže v niektorých prípadoch zvýhodniť cenu poistného.
Generali poisťuje domácnosti, chaty a iné formy bývania pred krádežami a živlami. Poistenie Zodpovednosť za škodu hradí škody na majetku inej osoby spáchané poistencom. Takže ak vytopí susedov alebo poškodí tovar v obchode, poisťovňa by mala v konečnom dôsledku spáchané škody financovať.
Z poistenia psa sú hradené zdravotné náklady a škody ním spôsobené.
Všetky typy poistenia je možné uzatvoriť aj on-line.

U tohoto článku nemôžete pridávať komentáre.