Ivestičné životné poistenie

Investičné životné poistenie v sebe zahŕňa dva finančné produkty – životné poistenie a sporenie so zaujímavým zvýhodnením. Investičné životné poistenie je veľmi rizikové, keďže sa pri ňom spoliehame len na vhodné investovania vkladov bez akejkoľvek garancie minimálneho výnosu.

Poistné je rozdelené na dve čiastky. Prvá slúži na krytie životného poistenia spolu s manipulačnými poplatkami poisťovne, zatiaľ čo druhá časť vkladov sa investuje. Investičné poistenie funguje na princípe kúpy podielov, ktorých majiteľom sa stáva poistenec.
Pri tomto poistení nie je fixne určená čiastka poistnej ochrany. V porovnaní s kapitálovým poistením, tak prípadné vyššie výnosy nepripadnú v prospech poisťovne, ale zostanú poistencovi. Mnoho investičných poistení je otvorených, takže je možné výnosy vyberať aj pred ukončením platnosti zmluvy.
V prípade smrti poistenca je zosnulej rodine vyplácaná životná poistka ale aj podielové vklady.

U tohoto článku nemôžete pridávať komentáre.