Kontokorentný úver

Kontokorentný úver (kontokorent) je forma poskytnutia úveru klientovi danej banky. Zjednodušene povedané sa jedná o krátkodobý úver, ktorý je viazaný na konkrétny bežný účet. Ak má teda klient banky záujem o pôžičku, môže mu banka ponúknuť práve spomínaný kontokorent a tým mu dá možnosť čerpať finančné prostriedky na bankovom konte do mínusu. Dôležitý je predovšetkým tzv úverový limit, ktorý udáva maximálnu výšku čerpania kontokorentnej úverovej sumy.

Úrokové sadzby u kontokorent podľa zmluvy

Kontokorent možno teda charakterizovať ako krátkodobý a predovšetkým neúčelový úver (pôžičku), pretože banku nezaujíma využívanie dočasne požičaných finančných prostriedkov. Potom čo vám banka schváli určité čerpania do mínusu, sú vám podľa zmluvy účtujú úroky. Vzhľadom na charakter tejto pôžičky je výška úrokov z úveru pomerne vysoká a to je tiež jeden z dôvodov, prečo nie je tento produkt v dnešnej dobe príliš obľúbený. Kontokorentný úver sa hodí skôr pre krátkodobé požičanie peňazí a podľa zmluvy musí byť vždy v určitý čas splatený celý, alebo jeho pomerná časť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*