Poistenie do zahraničia

Poistenie do zahraničia je synonymum cestovného poistenia. To by mal uzatvoriť každý cestujúci do zahraničia kvôli vyhnutiu sa prípadným problémom. Poistenie do zahraničia zabezpečuje poistencovi krytie rôznych škôd spôsobených v zahraničí. Aj keď má daná osoba úrazové poistenie a zdravotné poistenie na Slovensku, zdravotné služby sú hradené len hodnotách platných za úkony na Slovensku, takže zvyšnú časť by si mal cestujúci doplatiť sám. Práve cestovné poistenie je mierené najmä na zabezpečenie sa pred vznikom tejto situácie.

Predmetom poistenia do zahraničia nie je len zdravie cestujúceho, ale aj prípadné majetkové ujmy. Poistenie sa uzatvára aj proti krádeži batožiny, zrušeniu letu a na hradenie škôd spáchaných poistencom. Čím je okruh poistenia širší, tým je poistenie lacnejšie.
Výška poistného nie je vysoká, preto by sa mal každý, kto cestuje do zahraničia vo vlastnom záujme poistiť.

U tohoto článku nemôžete pridávať komentáre.