Poistenie Kooperativa

Jednou z najstarších poisťovní na slovenskom trhu je Kooperativa. Tá ponúka širokú škálu poistenia, ktoré sa zameriava na takmer všetky možné poistné udalosti.

Kooperativa má mnoho druhov životného poistenia. Dokopy je ich až 15. Z kapitálových poistení vyberáme poistenie Ľahká budúcnosť, ktoré je určené pre mladých ľudí na zabezpečenie sa do budúcnosti. Poistenie ponúka množstvo výhod. Ak má poistenec deti, Kooperativa ich zadarmo úrazovo poistí až do ich 19-teho roku života. Ak majú oba rodičia uzatvorené poistenie Ľahká budúcnosť, rodina dostane prémiu vo výške 350 €.
Dôchodkové poistenie Dôchodok plus ponúka možnosť vyplácania doživotného dôchodku, ktorý slúži na prilepšenie k starobnému dôchodku. Poistenie sa vypláca po dožití 62. narodením poistenca. Ak sa poistenec tohto veku nedožije, dôchodok plus bude vyplácaný jeho najbližšej osobe.
Kooperativa je výbornou voľbou pre podnikateľov, pretože dokáže poistiť takmer každý smer podnikania.

U tohoto článku nemôžete pridávať komentáre.