Pôžičky pre podnikateľov

Pôžičky pre podnikateľov už dávno netvoria tak podstatnú zložku bankového portfólia ako tomu bolo kedysi. Najmä pôžičky pre živnostníkov sa získavajú ťažko. Prečo? Lebo živnostníci, aj keď na rozdiel od s.r.o.-čky ručia zo zákona celým majetkom, väčšinou žiadny majetok nemajú a navyše drvivá väčšina z nich začala podnikať v úzkom segmente (remeselníci), a to najmä preto, lebo už nechceli „trčať“ na úrade práce a čakať, kedy ich niekto zamestná.

Preto sú pôžičky pre živnostníkov posudzované bankami prísnejšie a nie je zriedkavosťou, že sa schváli len jedna z desiatich žiadostí. Banka totiž po posúdení výsledkov hospodárenia podnikateľa a jeho podnikateľského zámeru, väčšinou žiada záruky – napr. chce podpísať zmenku alebo notársku zápisnicu na majetok dlžníka, aby tak v prípade nesplácania urýchlila exekúciu. Podnikateľ, ktorý si chce pôžičku zobrať musí byť teda pevne presvedčený, že jeho zámer je dobrý a peniaze bude schopný vrátiť a ešte na tom aj zarobiť.

Keď ale zoberieme pôžičky pre podnikateľov vo všeobecnosti, sú dostupné. Napriek všetkým týmto peripetiám totiž tvoria podnikatelia chrbtovú kosť každej ekonomiky. A lámať tento životne dôležitý „orgán“ si nedovolí žiadna banka – aj pri všetkej svojej opatrnosti. Vyhradzuje si však právo posúdiť, či viete správne odhadnúť vaše možnosti a schopnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*