Pôžičky zo stavebného sporenia

Stavebné sporenie patrí medzi najobľúbenejšie formy sporenia v Slovenskej republike. Prináša so sebou množstvo výhod. Každý klient, ktorý má uzatvorenú zmluvu o stavebnom sporení, môže banku požiadať o tzv. pôžičku zo stavebného sporenia. Pôžičky poskytuje tá stavebná sporiteľňa, u ktorej sporenie buď prebiehalo alebo ešte prebieha. Tie sú určené predovšetkým na zaobstarávanie nehnuteľností alebo na jeho úpravu, pretože nie každý z nás má dostatočnú sumu peňazí, ktorá je potrebná na toto zaobstaranie, resp. prestavbu.

Prostriedky z úveru zo stavebného sporenia je možné čerpať po splnení troch základných podmienok:

› sporenie trvá minimálne 2 roky,

› nasporená suma predstavuje minimálne 40 % cieľovej sumy,

› dosiahnutá výška tzv. hodnotiaceho čísla (Od výšky vášho hodnotiaceho čísla závisí, kedy vám bude pridelený stavebný úver. Toto číslo rastie v závislosti od výšky splátok. Čím vyššia splátka, tým rastie hodnotiace číslo rýchlejšie.).

Mnohokrát sa stáva, že klient, ktorý má záujem o tento produkt, nespĺňa  tieto požiadavky a preto mu banka poskytne tzv. medziúver, ktorý je však úročený vyššou sadzbou (pôžičky zo stavebného sporenia sú úročené sadzbou len okolo 4 %).

Výhodou tejto pôžičky je:

› vybavenie žiadostí v rozumnom čase,

› žiadateľ ručí pri pôžičke kupovanou alebo inou nehnuteľnosťou, poprípade aj  ručiteľom,

› finančné prostriedky sú prevedené bezhotovostne na bankový účet žiadateľa,

› možnosť financovania ceny zaobstarávanej nehnuteľnosti do výšky až 100 %.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*