Priebeh vybavovania úveru

Zaobstarať si úver alebo hypotéku je úplne bežná záležitosť a mnoho ľudí s tým má bohaté skúsenosti. Dokladajú to čísla o stave zadlženosti slovenských domácností, ktorá stále rastú. Zaobstarať si pôžičku však znamená pre rad rodín dlhodobé finančné zaťaženie z dôvodu splátok a situácia sa môže ešte zhoršiť v prípade, že nastanú ťažkosti a klient prestane byť schopný pôžičky splácať. Preto je veľmi vhodné pri každej žiadosti o pôžičku zvážiť aj možnosť nechať sa poistiť proti neschopnosti splácať. Neexistuje však jednotný návod, kto a za aké situácie by si mal toto poistenie dojednať. Vždy ide o individuálne posúdenie všetkých okolností.

Najmä v dnešnej, ekonomicky neistých časoch treba myslieť viac do budúcnosti a snažiť sa seba i celú rodinu ochrániť pred negatívnymi dôsledkami nejakej neočakávanej udalosti (úraz, nezamestnanosť, smrť), a tak znížiť všetky možné riziká spojené so splácaním pôžičky.
Je predložená ponuka pôžičky vždy tá najlepšia?

Série finančných inštitúcií toto poistenie už sama pri podpise zmluvy klientom ponúka, v niektorých prípadoch dokonca povinne vyžaduje. Otázkou zostáva, či je to to najsprávnejšie riešenie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že áno, klient má zdanlivo uľahčenú prácu, banka alebo iná inštitúcia mu všetko nachystá a klient potom len podpíše zmluvu. Táto pohodlnosť by však nemala rozhodovať. Čo je výhodné pre jedného, môže byť úplne nevýhodné pre druhého, takže klient by sa mal sám rozhodovať, u akej spoločnosti a za akých podmienok sa nechá poistiť, pretože rozdiely v poistení u jednotlivých spoločností naozaj existujú. Finančné inštitúcie často klientom podsúvajú ponuku poisťovne z rovnakej finančnej skupiny a neinformovaný zákazník, ktorý sa v záplave finančných a poistných produktov neorientuje, tak ľahko pristúpi na podmienky pre neho nie práve výhodné.
Nebojte sa nechať si poradiť pri výbere pôžičky

O tom, či sa má človek poistiť proti neschopnosti splácať a aký druh poistenia si má dojednať u svojej pôžičky, by sa mal rozhodnúť po zrelej úvahe a na základe dostatku informácií, pretože všetky dôsledky znáša sám. Pri rozhodovaní by mal preto prihliadnuť ik renomé poisťovne. Ak si človek nie je istý a chýba mu patričný prehľad v danej oblasti, rozhodne sa odporúča obrátiť sa na firmu, ktorá sa sprostredkovaním poistenia zaoberá a tá by mu mala vedieť navrhnúť to najlepšie riešenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*