Stavebné sporenie 2010

Stavebné sporiteľne na prelome rokov nemenia svoje podmienky poskytovania stavebných sporení, zatiaľ čo štát áno. V roku 2010 však neprišlo k zásadným zmenám.
Štát garantuje štátnu prémiu stavebného sporenia vo výške 12,5 %, no naviac však 66, 39 €. Ak chce klient získať štátnu prémiu, musí v priebehu roka vložiť na účet sporenia sumu nižšiu ako 531,1 €, inak mu nevzniká nárok na uplatnenie štátnej prémie.

Ak klient vlastní viacero sporiacich účtov, má nárok na štátnu prémiu len na jeden, ktorý si prehlásením sám zvolí. Ak klient začne po šiestich rokoch čerpať finančné prostriedky zo sporenia, štátna prémia už naďalej nebude poukazovaná.
Na trhu je čoraz viac spoločností poskytujúcich stavebné sporenie. Treba si vybrať tú najvýhodnejšiu a dôležité je zistiť či si poisťovňa neúčtuje žiadne skryté poplatky, ktoré by mohli sporenie znevýhodniť.

U tohoto článku nemôžete pridávať komentáre.