Stavebné sporenie Wustenrot

Ďalšou spoločnosťou, ktorá na Slovensku ponúka možnosť stavebného sporenia je Wüstenrot.
Vo svojom portfóliu má rôzne typy stavebného sporenia určené pre jednotlivcov, rodiny a deti. Ako každá stavebná poisťovňa ponúka svojim klientom základný, štátom ručený úrok 12,5 %, no na viac aj vlastný bonus.

Jeho výška závisí od výšky financií na účte. Najvyšší bonus je 4%-ný. Minimálna cieľová suma sporenia je 6600 €. Spolu so sumou určujete aj dobu, počas ktorej budete sporiť. No nemusíte ju uzatvárať záväzne. Sporenie je možné využiť aj pred termínom ukončenia alebo dosiahnutím cieľovej sumy bez poplatku.
K financovaniu bývania môžete použiť aj výhodný úver, ktorý dostanete po minimálne troch rokoch sporenia vo výške do 50 % z nasporenej sumy.
Stavebné sporenie Krôčik pre dieťa určite každému dieťaťu pomôže. Spolu so stavebným sporením Wüstenrot garantuje náhradu trvalých zdravotných následkov dieťaťa do výšky 3500 €.

U tohoto článku nemôžete pridávať komentáre.