Čo je lombardný úver?

Nevyznáte sa v spleti najrôznejších bankových a finančných výrazov a máte pocit že finančníci používajú úplne cudziu reč? Dnes si v krátkosti predstavíme lombardný úver.

S najväčšou pravdepodobnosťou sa s ním nestretnete pokiaľ nevlastníte svoju banku. Lombardný úver totiž najčastejšie poskytuje národná banka menším komerčným bankám. Ide teda o extrémne vysoké finančné objemy. Napriek tomu ale ide o krátkodobý úver. Jeho lehota splatnosti je najčastejšie do jedného roka. Podľa predmetu ručenia rozlišujeme lombardný úver na drahé kovy a iné cennosti, na tovar, pohľadávky či cenné papiere. Z toho vyplýva že ide o pomerne netradičný spôsob ručenia hnuteľným majetkom. Celý článok

Čo je to pôžička

Pôžička je druh úveru, pri ktorom dochádza k časovému prerozdeleniu peňazí medzi veriteľom a dlžníkom. Povinnosťou dlžníka je veriteľovi požičané peniaze vrátiť vo vopred dohodnutých splátkach. Zvyčajne musí dlžník okrem požičaných peňazí veriteľovi vrátiť aj niečo naviac, čiže úroky a rôzne poplatky, ktoré sú pre veriteľa hlavným motívom, pre ktorý svoje peniaze požičiava.

Pôžičky môžeme rozdeliť na:

–         bankové,

–         nebankové.

Bankové pôžičky využívajú najčastejšie klienti, ktorí doposiaľ nemali problém so splácaním pôžičky a nie sú zapísaní v registri dlžníkov. Tento typ pôžičky ponúka pre klientov výhodnejšie úrokové miery a nižšie poplatky za vedenie úveru.

Nebankové pôžičky sú ponúkané zvyčajne súkromnými spoločnosťami alebo aj jednotlivcami, ktorí sa na požičiavaním peňazí zaoberajú. Takýto typ pôžičky je vhodný pre klientov, ktorí už majú záznam v bankovom registri dlžníkov alebo aj pre klientov, ktorým banka odmietla poskytnúť pôžičku. Typy nebankových pôžičiek: pôžičky bez registra, pôžičky bez potvrdenia príjmu, pôžičky ihneď, pôžičky do 24 hodín, pôžičky na zmenku alebo pôžičky on-line. Poplatky za poskytnutie pôžičky alebo mesačné poplatky za pôžičku sú pri nebankových pôžičkách veľmi zriedkavé. Klient dopredu vie, za akých podmienok si peniaze požičiava a koľko na pôžičke preplatí.

Pôžička je vhodná pre každého, kto sa ocitol v nepríjemnej finančnej situácií. Ak ste úspešný podnikateľ a práve v tomto období sa vám nedarí, neuvažujte nad predajom s.r.o. ale vezmite si radšej pôžičku z banky alebo nebankovej spoločnosti a snažte sa svoju spoločnosť ešte rozbehnúť.

Pôžičky s nízkym príjmom

Ak výška vášho príjmu je pomerne nízka, rozhodne nemusíte zúfať, že by ste si nemohli zadovážiť žiadnu pôžičku. Bankovej spoločnosti vás pravdepodobne odmietnu, pretože potrebujú záruky, ktoré spravidla spočívajú v potvrdení o vašom príjme. Veľakrát ale práve toto doležení neste schopní poskytnúť alebo naopak ho máte u seba, ale výška vašich príjmov je pre banku neuspokojivá. Banky potrebujú určité záruky, aby mohli s lidným srdcom peniaze požičať.

Riešením môžu byť nebankové pôžičky
Celý článok

Dlhová pasca

Dlhová pasca: pokles príjmov či strata zamestnania pri splácaní pôžičky. Termínom dlhová pasca, ktorý dnes počúvame z médií (TV, rádií a časopisov) čoraz častejšie, je označovaný stav kohokoľvek z nás kto si napríklad požičal peniaze (klasickú osobné pôžičku, hypotéku) u banky či nebankovej spoločnosti až “nepredvídateľných” dôvodov sa celá situácia skomplikuje.

Nezvládate splácať svoje finančné záväzky?
Celý článok

Neschválená žiadosť o úver v banke?

Neschválená žiadosť o pôžičku v banke? Tiež vám každú vašu žiadosť o pôžičku banka bez okolkov neschváli a odmietne vám akékoľvek peniaze požičať? Potom patríte medzi skupinu tzv (ne) bonitných klientov, ktorí nie sú pre bankový ústav dostatočne bonitným zákazníkom a predstavujete riziko nevhodnej investície. Banka vo vás jednoducho vidí potenciálneho klienta, ktorý nebude vypočítanú mesačnú splátku pravidelne a riadne splácať.

Nebankový ústav vám požičia, ale s vysokým úrokom

Celý článok

Leasing alebo úver na kúpu auta?

Kto si chce zaobstarať nové auto a nemá k dispozícii celú hotovosť, má v podstate dve možnosti, ako peniaze, respektíve auto, získať. Buď si zaobstará auto na lízing, alebo si dohodne úver a získané peniaze použije na nákup vozidla. Pri voľbe úveru dostane klient finančnú pôžičku na auto a po nákupe sa ihneď stáva majiteľom vozidla, v prípade lízingu má auto po dobu splácania iba v prenájme od lízingovej spoločnosti a majiteľom sa stane až po splatení celej zmluvnej sumy. Dlhú dobu forma lízingu prevažovala, pretože jeho vybavenie bolo v porovnaní s úverom oveľa rýchlejšie a človek mohol v podstate ihneď s novým autom odísť. Banky však zareagovali a sú schopné vybaviť úver do pol hodiny, avšak za predpokladu, že o neho požiadate v banke, v ktorej máte svoj účet. Oba spôsoby financovania majú svoje výhody aj nevýhody, ktoré si teraz porovnáme.

Výhody úveru

Ten najpodstatnejší rozdiel spočíva v už spomínanom vlastníctva auta. To môže mať zásadný vplyv napríklad v prípade zlej platobnej morálky klienta, keď sa voči nemu leasingová spoločnosť v silnejšej právnej pozícii než banka, lebo mu môže predmet lízingu (v tomto prípade automobil) zabaviť. Banka túto možnosť nemá. Ďalší aspekt hovoriaci v prospech úveru je možnosť predčasného splatenia dlhu spravidla bez sankcie. U leasingu je potrebné dodržať zmluvný termín poslednej splátky. Zásadný rozdiel spoznáme aj v situácii, ak by nám bolo vozidlo odcudzené alebo bolo úplne zničené. V prípade úveru ide poistné plnenie klientovi, teda majiteľovi vozidla, ak však máme auto na leasing získava poistné plnenie leasingová spoločnosť. Jednoducho povedané: klient príde aj auto, aj peniaze.

Výhody leasing

Žiadosť o leasing býva spravidla vybavená oveľa rýchlejšie ako úver, pretože ju podávate priamo u predajcu. O úver žiadate väčšinou v banke, ktorá často overuje platobnú schopnosť žiadateľa, vyžaduje kaucie vyhlásenie tretej osoby, čo celú procedúru predlžuje. Ďalšou výhodou lízingu je možnosť splácať poistenie súčasne so splácaním lízingu, čo je výhodnejšie ako jednorazová celoročná platba u auta nadobudnutého z úveru. Celkovo je preto lízing lacnejší ako úver.

Opatrnosť nadovšetko

Z uvedeného zoznamu kladov a záporov vyplýva, že nemožno jednoznačne rozhodnúť, ktorá forma financovania je lepšia. Niekto uprednostňuje okamžité vlastníctvo auta, iný rád prenechá zodpovednosť na druhých. Každý musí zvážiť svoje možnosti a vyhliadky do budúcnosti, aby bol schopný plniť svoje finančné záväzky. V každom prípade je vhodné preskúmať zmluvné podmienky viac spoločností či bánk a až potom sa rozhodnúť, akú cestu pre získanie autá zvoliť.

Kontokorentný úver

Kontokorentný úver (kontokorent) je forma poskytnutia úveru klientovi danej banky. Zjednodušene povedané sa jedná o krátkodobý úver, ktorý je viazaný na konkrétny bežný účet. Ak má teda klient banky záujem o pôžičku, môže mu banka ponúknuť práve spomínaný kontokorent a tým mu dá možnosť čerpať finančné prostriedky na bankovom konte do mínusu. Dôležitý je predovšetkým tzv úverový limit, ktorý udáva maximálnu výšku čerpania kontokorentnej úverovej sumy.
Celý článok

Hypotekárny úver

Hypotéka je najrozšírenejší úverový produkt pre nákup, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti. Hypotekárne úvery môžeme rozdeliť na nestopercentné hypotekárne úvery (ak výška hypotekárneho úveru nepresiahne 85% z odhadovanej hodnoty nehnuteľnosti) a stopercentné hypotekárne úvery (výška hypotekárneho úveru predstavuje 86% – 100% odhadnej hodnoty nehnuteľnosti). Stopercentné hypotekárne úvery sú poskytované s vyššou úrokovou sadzbou ako nestopercentné hypotekárne úvery.

* Splatnosť hypotéky sa pohybuje od 5 do 30 rokov.
* Niektoré banky ponúkajú splatnosť hypotéky aj do 40 rokov, nároky kladené na klienta sú však potom vyššie.
* Hypotéka musí byť vždy zabezpečená záložným právom k nehnuteľnosti.

Výber hypotekárnej banky

Bankový marketing hypotekárnych úverov je založený na tom, že jednotlivé ponuky bánk je veľmi ťažké jednoducho porovnať (napr. výška úrokovej sadzby banky uvádza vo výške od). Ak chcete mať istotu dobré úrokové sadzby, musíte zhromaždiť a porovnať ponuky minimálne z 5 bánk. Pre bežného človeka to znamená prácu minimálne na tri dni. Nezávislý hypotekárny poradca je schopný – po tom čo mu poskytnete základné informácie – vyhodnotiť hypotekárne produkty jednotlivých bánk okamžite. Vždy chcite vedieť, prečo Vám niekto odporúča práve uvedenú hypotekárnu banku!

Končí Vám platnosť úrokové sadzby?

Ak už máte uzatvorenú hypotekárnu úverovú zmluvu a končí vám platnosť úrokové sadzby, nečakajte, že vám banka ponúkne výhodnú úrokovú sadzbu na nové obdobie. Opak je pravdou. Banky sú obchodníci a hypotekárny úver Vám predajú za takú sadzbu, za ktorú ste ochotní ho kúpiť. Hypotekárny poradca je schopný Vám zaistiť výhodnejšiu úrokovú sadzbu.