Dlžníci a Home Credit

Ak dlhujete niektorému z poskytovateľov pôžičiek hocakú sumu a uchádzate sa o pôžičku od spoločnosti Home Credit, pravdepodobne odídete s dlhým nosom. Prečo? Kvôli registru dlžníkov.

Spoločnosť Home Credit je totiž členom združenia SOLUS. To vzniklo v roku 2005 a o rok neskôr začalo zabezpečovať informácie o dlžníkoch. Tvoria ho bankové a nebankové subjekty, ktoré si medzi sebou vymieňajú negatívne informácie o klientoch a dlžníkoch. Ide o istú formu prevencie a ubezpečenie sa o solventnosti klienta. Celý článok