Čo je lombardný úver?

Nevyznáte sa v spleti najrôznejších bankových a finančných výrazov a máte pocit že finančníci používajú úplne cudziu reč? Dnes si v krátkosti predstavíme lombardný úver.

S najväčšou pravdepodobnosťou sa s ním nestretnete pokiaľ nevlastníte svoju banku. Lombardný úver totiž najčastejšie poskytuje národná banka menším komerčným bankám. Ide teda o extrémne vysoké finančné objemy. Napriek tomu ale ide o krátkodobý úver. Jeho lehota splatnosti je najčastejšie do jedného roka. Podľa predmetu ručenia rozlišujeme lombardný úver na drahé kovy a iné cennosti, na tovar, pohľadávky či cenné papiere. Z toho vyplýva že ide o pomerne netradičný spôsob ručenia hnuteľným majetkom. Celý článok