Priebeh vybavovania úveru

Zaobstarať si úver alebo hypotéku je úplne bežná záležitosť a mnoho ľudí s tým má bohaté skúsenosti. Dokladajú to čísla o stave zadlženosti slovenských domácností, ktorá stále rastú. Zaobstarať si pôžičku však znamená pre rad rodín dlhodobé finančné zaťaženie z dôvodu splátok a situácia sa môže ešte zhoršiť v prípade, že nastanú ťažkosti a klient prestane byť schopný pôžičky splácať. Preto je veľmi vhodné pri každej žiadosti o pôžičku zvážiť aj možnosť nechať sa poistiť proti neschopnosti splácať. Neexistuje však jednotný návod, kto a za aké situácie by si mal toto poistenie dojednať. Vždy ide o individuálne posúdenie všetkých okolností.
Celý článok

Poistite sa proti neschopnosti splácať pôžičku!

Zaobstarať si úver alebo hypotéku je úplne bežná záležitosť a mnoho ľudí s tým má bohaté skúsenosti. Dokladajú to čísla o stave zadlženosti slovenských domácností, ktoré stále rastú. Zaobstarať si pôžičku však znamená pre rad rodín dlhodobé finančné zaťaženie z dôvodu splátok a situácia sa môže ešte zhoršiť v prípade, že nastanú ťažkosti a klient prestane byť schopný pôžičky splácať. Preto je veľmi vhodné pri každej žiadosti o pôžičku zvážiť aj možnosť nechať sa poistiť proti neschopnosti splácať. Neexistuje však jednotný návod, kto a za aké situácie by si mal toto poistenie dojednať. Vždy ide o individuálne posúdenie všetkých okolností.

Najmä v dnešnej dobe, ekonomicky neistých časoch treba myslieť viac do budúcnosti a snažiť sa seba i celú rodinu ochrániť pred negatívnymi dôsledkami nejakej neočakávanej udalosti (úraz, nezamestnanosť, smrť), a tak znížiť všetky možné riziká spojené so splácaním pôžičky.

Je predložená ponuka pôžičky vždy tá najlepšia?

Série finančných inštitúcií toto poistenie už sama pri podpise zmluvy klientom ponúka, v niektorých prípadoch dokonca povinne vyžaduje. Otázkou zostáva, či je to to najsprávnejšie riešenie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že áno, klient má zdanlivo uľahčenú prácu, banka alebo iná inštitúcia mu všetko nachystá a klient potom len podpíše zmluvu. Táto pohodlnosť by však nemala rozhodovať. Čo je výhodné pre jedného, môže byť úplne nevýhodné pre druhého, takže klient by sa mal sám rozhodovať, u akej spoločnosti a za akých podmienok sa nechá poistiť, pretože rozdiely v poistení u jednotlivých spoločností naozaj existujú. Finančné inštitúcie často klientom podsúvajú ponuku poisťovne z rovnakej finančnej skupiny a neinformovaný zákazník, ktorý sa v záplave finančných a poistných produktov neorientuje, tak ľahko pristúpi na podmienky pre neho nie práve výhodné.

Nebojte sa nechať si poradiť pri výbere pôžičky

O tom, či sa má človek poistiť proti neschopnosti splácať a aký druh poistenia si má dojednať u svojej pôžičky, by sa mal rozhodnúť po zrelej úvahe a na základe dostatku informácií, pretože všetky dôsledky znáša sám. Pri rozhodovaní by mal preto prihliadnuť aj na renomé poisťovne. Ak si človek nie je istý a chýba mu patričný prehľad v danej oblasti, rozhodne sa odporúča obrátiť sa na firmu, ktorá sa sprostredkovaním poistenia zaoberá a tá by mu mala vedieť navrhnúť to najlepšie riešenie.

Leasing alebo úver na kúpu auta?

Kto si chce zaobstarať nové auto a nemá k dispozícii celú hotovosť, má v podstate dve možnosti, ako peniaze, respektíve auto, získať. Buď si zaobstará auto na lízing, alebo si dohodne úver a získané peniaze použije na nákup vozidla. Pri voľbe úveru dostane klient finančnú pôžičku na auto a po nákupe sa ihneď stáva majiteľom vozidla, v prípade lízingu má auto po dobu splácania iba v prenájme od lízingovej spoločnosti a majiteľom sa stane až po splatení celej zmluvnej sumy. Dlhú dobu forma lízingu prevažovala, pretože jeho vybavenie bolo v porovnaní s úverom oveľa rýchlejšie a človek mohol v podstate ihneď s novým autom odísť. Banky však zareagovali a sú schopné vybaviť úver do pol hodiny, avšak za predpokladu, že o neho požiadate v banke, v ktorej máte svoj účet. Oba spôsoby financovania majú svoje výhody aj nevýhody, ktoré si teraz porovnáme.

Výhody úveru

Ten najpodstatnejší rozdiel spočíva v už spomínanom vlastníctva auta. To môže mať zásadný vplyv napríklad v prípade zlej platobnej morálky klienta, keď sa voči nemu leasingová spoločnosť v silnejšej právnej pozícii než banka, lebo mu môže predmet lízingu (v tomto prípade automobil) zabaviť. Banka túto možnosť nemá. Ďalší aspekt hovoriaci v prospech úveru je možnosť predčasného splatenia dlhu spravidla bez sankcie. U leasingu je potrebné dodržať zmluvný termín poslednej splátky. Zásadný rozdiel spoznáme aj v situácii, ak by nám bolo vozidlo odcudzené alebo bolo úplne zničené. V prípade úveru ide poistné plnenie klientovi, teda majiteľovi vozidla, ak však máme auto na leasing získava poistné plnenie leasingová spoločnosť. Jednoducho povedané: klient príde aj auto, aj peniaze.

Výhody leasing

Žiadosť o leasing býva spravidla vybavená oveľa rýchlejšie ako úver, pretože ju podávate priamo u predajcu. O úver žiadate väčšinou v banke, ktorá často overuje platobnú schopnosť žiadateľa, vyžaduje kaucie vyhlásenie tretej osoby, čo celú procedúru predlžuje. Ďalšou výhodou lízingu je možnosť splácať poistenie súčasne so splácaním lízingu, čo je výhodnejšie ako jednorazová celoročná platba u auta nadobudnutého z úveru. Celkovo je preto lízing lacnejší ako úver.

Opatrnosť nadovšetko

Z uvedeného zoznamu kladov a záporov vyplýva, že nemožno jednoznačne rozhodnúť, ktorá forma financovania je lepšia. Niekto uprednostňuje okamžité vlastníctvo auta, iný rád prenechá zodpovednosť na druhých. Každý musí zvážiť svoje možnosti a vyhliadky do budúcnosti, aby bol schopný plniť svoje finančné záväzky. V každom prípade je vhodné preskúmať zmluvné podmienky viac spoločností či bánk a až potom sa rozhodnúť, akú cestu pre získanie autá zvoliť.

Generali poisťovňa

Generali poisťovňa ponúka mnoho atraktívnych poistných produktov, ktoré sú pre klientov veľmi atraktívne.
Poistenie osôb zahŕňa životné poistenia, úrazové poistenia a niekoľko iných typov. Generali ako jediná poisťovňa na Slovensku ponúka poistenie pohrebu, pod názvom Testament. To hradí všetky finančné záležitosti s vybavovaním a samotnou organizáciou pohrebu.


Nemocenské poistenie hradí poistencovi náhradu príjmu spojenú s PN-kou.
Poistenie Železná rezerva sa môže stať záchranou pred možnou exekúciou v prípade dlhodobého stratu príjmu.
Generali ponúka k poisteniam áut asistenčné služby zdarma, čo môže v niektorých prípadoch zvýhodniť cenu poistného.
Generali poisťuje domácnosti, chaty a iné formy bývania pred krádežami a živlami. Poistenie Zodpovednosť za škodu hradí škody na majetku inej osoby spáchané poistencom. Takže ak vytopí susedov alebo poškodí tovar v obchode, poisťovňa by mala v konečnom dôsledku spáchané škody financovať.
Z poistenia psa sú hradené zdravotné náklady a škody ním spôsobené.
Všetky typy poistenia je možné uzatvoriť aj on-line.

Poistovňa Alianz

Asi najstabilnejšia a najrozšírenejšia poisťovňa na Slovensku je Alianz slovenská poisťovňa. Množstvo poistných produktov a výhod z nich plynúci ju držia na vrchole slovenských poisťovní.

V súčasnosti sa ľudia riadia trendom, že netreba uzatvárať množstvo poistení zvlášť, ale zahrnúť ich do jednej poistnej zmluvy. Preto Alianz ponúka Poistenie živo prémium, ktoré zahŕňa dva poistenia Vkladové životné a poistenie Život. Poistenie Život je kombináciou troch druhov životného poistenia, úrazového poistenia a množstvom ďalších pripoistení.
Alianz ako jedna z mála slovenských poisťovní uviedla na poistný trh aj špeciálne poistenie do hôr.
Alianz dostala za minulý rok ocenenie za najlepšiu poisťovňu v poisťovaní nehnuteľností. Okrem klasických poistení domácností ponúka pre majiteľov lodí poistenia plavidiel, ktoré je využívané najmä majiteľmi lodí na Jadrane.
V ponuke Alianz nesmie chýbať najvyužívanejšie povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a poistenie pre podnikateľov, ktoré sa zameriava na veľké množstvo podnikateľských aktivít.

Komunálna poisťovňa

Komunálna poisťovňa má vo svojej ponuke dva hlavné smery poistení: životné a neživotné.
Zo životných poistení Komunálna poisťovňa ponúka klasické kapitálové, investičné životné a úrazové poistenia, no okrem nich aj množstvo iných špeciálnych poistení, ktoré nikde inde nenájdete.

Poistenie školák je kombináciou krátkodobého životného poistenia a úrazového poistenia. Na dobu 5 rokov je poistené dieťa od 3-15 rokov za necelých 8 € mesačne. Poistenie kryje následky úrazov a náhradu času liečenia úrazu až do výšky 3 319 €. Po uplynutí piatich rokov je poistencovi vyplatená životná poistka vo výške 367,79 €.
Neživotné poistenie zahŕňa poistenie áut, domácností, zariadení, cestovné poistenie a Banko poistenie. Komunálna poisťovňa spolupracuje s Dexia bankou a preto ponúka možnosť poistenia si jednotlivých bankových produktov. To znamená, že ak bude klient Dexia banky, ktorý má uzatvorený tento druh poistenia v platovej neschopnosti, poisťovňa bude po túto dobu splácať splátky úveru. Obsahom tohto poistenia sú aj kombinácie poistení so zvýhodnenými poplatkami pre majiteľov bankového účtu v Dexií.

Poistenie Kooperativa

Jednou z najstarších poisťovní na slovenskom trhu je Kooperativa. Tá ponúka širokú škálu poistenia, ktoré sa zameriava na takmer všetky možné poistné udalosti.

Kooperativa má mnoho druhov životného poistenia. Dokopy je ich až 15. Z kapitálových poistení vyberáme poistenie Ľahká budúcnosť, ktoré je určené pre mladých ľudí na zabezpečenie sa do budúcnosti. Poistenie ponúka množstvo výhod. Ak má poistenec deti, Kooperativa ich zadarmo úrazovo poistí až do ich 19-teho roku života. Ak majú oba rodičia uzatvorené poistenie Ľahká budúcnosť, rodina dostane prémiu vo výške 350 €.
Dôchodkové poistenie Dôchodok plus ponúka možnosť vyplácania doživotného dôchodku, ktorý slúži na prilepšenie k starobnému dôchodku. Poistenie sa vypláca po dožití 62. narodením poistenca. Ak sa poistenec tohto veku nedožije, dôchodok plus bude vyplácaný jeho najbližšej osobe.
Kooperativa je výbornou voľbou pre podnikateľov, pretože dokáže poistiť takmer každý smer podnikania.

Najvýhodnejšie poistenie

Najvýhodnejšie poistenie je možné určiť podľa viacerých faktorov. Niektorí na jeho vyjadrenie čerpajú z teoretických možností zhodnotenia financií, výhod, rozsahom ochrany a samotnou výškou poistného, iní sa zamerajú na konkrétny prípad a podľa neho určujú najvýhodnejšie poistenie.
Zo stavebných sporení je najvýhodnejšie to od Prvej stavebnej sporiteľne. Minimum poplatkov, množstvo výhod a najvyššia miera zhodnotenia vyniesli toto poistenie na vrchol stavebných sporení.

Na vyjadrenie najvýhodnejšieho povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia musíme použiť príklad. Auto Škoda Fábia, rok výroby 2009, prvý majiteľ, objem motora 1,4, výkon 63 KW, hmotnosť 1040 kg, bez škodovej udalosti. Pri havarijnom poistení dodáme údaje: poistná suma 5000 €, auto len v základnej výbave, spoluúčasť 0-10 %, auto zabezpečené autoalarmom.
Pre konkrétny prípad je najvýhodnejším povinným zmluvných poistením poistenie Optimum od Union s ročným poistným 86 € a najvýhodnejším havarijným poistením poistenie od Wűstenrot.