Postup pri vybavovaní pôžičky v banke

Bankové pôžičky sú najrozšírenejšie a pre väčšinu ľudí aj najzaujímavejšie z dôvodu najnižších úrokových sadzieb v porovnaní s inými poskytovateľmi.

Najlacnejšie bývajú pôžičky s dokladovaním príjmov, nakoľko úroková sadzba vyjadruje mieru rizika, ktoré sú banky ochotné podstúpiť. A najnižšie riziko pre nich predstavujú klienti, ktorí dokážu svoj príjem zdokladovať. Je síce pravda, že pôžičky s dokladovaním príjmov už nepredstavujú podstatnú časť ich portfólia, lebo si príjem klienta dokážu overiť aj v Sociálnej poisťovni, napriek tomu doporučujeme tento „papierik“ priniesť – získate tak na dôveryhodnosti, lebo banke to dáva istotu pravidelnosti príjmu žiadateľa. Celý článok