EURO PROVIDUS, a.s.

EURO PROVIDUS, a.s. je spoločnosť poskytujúca výhradne krátkodobé bezúčelové spotrebiteľské úvery v menších výškach. Ide o spoločnosť, ktorá má 100 % – nú zahraničnú majetkovú účasť. Jej akcionár vlastní spoločnosti v Poľskej republike a Litve. Aj tu ide o spoločnosti rovnakého charakteru, teda poskytovanie krátkodobých úverov. Cezhraničné skúsenosti svedčia o serióznom prístupe a lojalite spoločnosti EURO PROVIDUS, a.s.

Euro providus pozickaSpoločnosť vstúpila na slovenský trh v závere roku 2005. Od tej doby sa jej podarilo vybudovať sieť obchodných zastupiteľstiev vo všetkých krajoch. V segmente poskytovania krátkodobých pôžičiek menšej výšky ide o významného hráča na našom trhu. Vzhľadom na to, že ponuka produktov je zameraná len jednostranne, na krátkodobé úvery, spoločnosť EURO PROVIDUS, a.s. má priestor vyniknúť v inej oblasti. Na veľmi cenenom individuálnom prístupe ku klientovi. Profesionálny konzultanti, ktorí s sa o Vás starajú sú registrovanými finančnými agentmi zapísanými v registri NBS. Každý z nich pracuje len s istou skupinou klientov, aby im mohol poskytnúť maximálnu starostlivosť. Celý článok