Ivestičné životné poistenie

Investičné životné poistenie v sebe zahŕňa dva finančné produkty – životné poistenie a sporenie so zaujímavým zvýhodnením. Investičné životné poistenie je veľmi rizikové, keďže sa pri ňom spoliehame len na vhodné investovania vkladov bez akejkoľvek garancie minimálneho výnosu.

Poistné je rozdelené na dve čiastky. Prvá slúži na krytie životného poistenia spolu s manipulačnými poplatkami poisťovne, zatiaľ čo druhá časť vkladov sa investuje. Investičné poistenie funguje na princípe kúpy podielov, ktorých majiteľom sa stáva poistenec.
Pri tomto poistení nie je fixne určená čiastka poistnej ochrany. V porovnaní s kapitálovým poistením, tak prípadné vyššie výnosy nepripadnú v prospech poisťovne, ale zostanú poistencovi. Mnoho investičných poistení je otvorených, takže je možné výnosy vyberať aj pred ukončením platnosti zmluvy.
V prípade smrti poistenca je zosnulej rodine vyplácaná životná poistka ale aj podielové vklady.

Dôchodkové poistenie

Dôchodkové poistenie je základom sociálneho poistenia. Tvorí tri piliere dôchodkového zabezpečenia. Dôchodkové poistenie je založené na platení odvodov do Sociálnej poisťovne, ktoré sú používané na vyplácanie dôchodkov v súčasnosti. Z odvodov je hradené starobné poistenie, ktoré zabezpečí príjem po odchode na dôchodok a invalidné poistenie zabezpečujúce príjem v prípade znemožnenia vykonávania práce zlým zdravotným stavom.

Obava z možnej neschopnosti vyplácania dôchodkov v budúcnosti podmienená zlým demografickým vývojom na Slovensku vyvolala zmeny v celom dôchodkovom systéme. Preto bol zavedený ďalší pilier. Občania, ktorí sú členmi II. Piliera platia časť odvodov súkromnej dôchodkovej poisťovni a časť do Sociálnej poisťovne. Po odchode do dôchodku im bude vyplácaný starobný dôchodok od štátu a dôchodková renta od súkromnej dôchodkovej poisťovne.
Každý občan môže využiť aj dobrovoľné sporenie na dôchodok vo forme doplnkového dôchodkového poistenia.

Stavebné sporenie Wustenrot

Ďalšou spoločnosťou, ktorá na Slovensku ponúka možnosť stavebného sporenia je Wüstenrot.
Vo svojom portfóliu má rôzne typy stavebného sporenia určené pre jednotlivcov, rodiny a deti. Ako každá stavebná poisťovňa ponúka svojim klientom základný, štátom ručený úrok 12,5 %, no na viac aj vlastný bonus.

Jeho výška závisí od výšky financií na účte. Najvyšší bonus je 4%-ný. Minimálna cieľová suma sporenia je 6600 €. Spolu so sumou určujete aj dobu, počas ktorej budete sporiť. No nemusíte ju uzatvárať záväzne. Sporenie je možné využiť aj pred termínom ukončenia alebo dosiahnutím cieľovej sumy bez poplatku.
K financovaniu bývania môžete použiť aj výhodný úver, ktorý dostanete po minimálne troch rokoch sporenia vo výške do 50 % z nasporenej sumy.
Stavebné sporenie Krôčik pre dieťa určite každému dieťaťu pomôže. Spolu so stavebným sporením Wüstenrot garantuje náhradu trvalých zdravotných následkov dieťaťa do výšky 3500 €.

ČSOB stavebné sporenie

ČSOB nie je len banka, ale pod svojimi krídlami nosí aj poisťovňu a stavebnú sporiteľňu. Práve ČSOB stavebná sporiteľňa je najväčším konkurentom Prvej stavebnej sporiteľne. Cieľom stavebného sporenia nie je len sporenie, ale aj nasledovné možné získanie úveru.

Ak si na účte stavebnej sporiteľne šetríte financie a rozhodli ste sa, že ich chcete využiť, no istá časť chýba, ČSOB pre vás pripravila riešenie. Klienti môžu získať výhodný úver, ak majú na konte aspoň 30 % z hodnoty úveru. A s neuveriteľne nízkym úročením od 2,9 %.
Dlhodobé sporenie ponúka vysoké zhodnotenie finančných prostriedkov. Na stavebné sporenie môžete, ale aj nemusíte vložiť začiatočný vklad. Zvolíte si cieľovú sumu a môžete začať so sporením. Štát ponúka prémiu vo výške viac ako 60 € ročne. Za dva roky tak môžete zhodnotiť vložené finančné prostriedky o viac než 14 %.
Stavebné sporenie v ČSOB je teraz výhodné aj z toho pohľadu, že boli znížené poplatky za vedenie účtu v niektorých prípadoch až 10-násobne.

Sporenie pre dieťa

Ak rozmýšľate nad niečím, čo by mohlo vášmu dieťaťu v budúcnosti uľahčiť život, treba sa zamyslieť aj nad stavebným sporením. Dieťa tak bude zabezpečené a bude mať aspoň časť finančných prostriedkov na financovanie vlastného bývania.

Sporenie pre detí by nemalo byť veľkou finančnou príťažou pre rodinu. Sporiť stačí mesačne malé čiastky, lebo vzhľadom na dobu sporenia je možná aj tak dosiahnuť zaujímavú cieľovú sumu.
Aj k stavebným sporeniam pre deti je pripisovaná štátna prémia, čím sa budú vklady viac zhodnocovať.
Stavebné sporenie pre dieťa môže založiť jeden z rodičov, ktorý bude zároveň majiteľom účtu v stavebnej sporiteľmi. Po osemnástom alebo inom dohodnutom veku sa stáva majiteľom účtu dieťa.
Prvá stavebná sporiteľňa ponúka k sporeniu aj istý druh jeho poistenia. Ak jeden z rodičov dieťaťa zomrie a ďalej už nebude možné vkladať financie na sporenie, poisťovňa na seba preberie 50 % z mesačných vkladov.

Doplnkové dôchodkové sporenie

Mnoho ľudí sa chce do budúcnosti zaistiť. Preto myslia aj na poistenie, ktoré im vylepší finančnú situáciu na dôchodku. Možnosťou, ako sa mať na dôchodku lepšie je dôchodkové doplnkové poistenie. Spolu so starobným dôchodkom bude seniorovi vyplácaná aj renta, ktorú si našetrí na sporení.

Doplnkové dôchodkové poistenie väčšinou využívajú celé pracovné kolektív. Zriedkavejšie sa stáva, že by o doplnkové dôchodkové poistenie požiadal jednotlivec. V prípade, ak zamestnávateľ poistí všetkých zamestnancov, mesačná platba na sporenie je odrátavaná automaticky zo mzdy. Na viac, zamestnávateľ niekedy prispieva určitým percentom alebo tou istou sumou ako zamestnanec.
Doplnkové dôchodkové poistenie nemusí klient využiť len počas dôchodku. Každoročne môže počas určitého obdobia vyberať zo svojho účtu finančné prostriedky bez preukazovania účelu. Avšak musíte rátať s vysokým poplatkom.

Stavebné sporenie 2010

Stavebné sporiteľne na prelome rokov nemenia svoje podmienky poskytovania stavebných sporení, zatiaľ čo štát áno. V roku 2010 však neprišlo k zásadným zmenám.
Štát garantuje štátnu prémiu stavebného sporenia vo výške 12,5 %, no naviac však 66, 39 €. Ak chce klient získať štátnu prémiu, musí v priebehu roka vložiť na účet sporenia sumu nižšiu ako 531,1 €, inak mu nevzniká nárok na uplatnenie štátnej prémie.

Ak klient vlastní viacero sporiacich účtov, má nárok na štátnu prémiu len na jeden, ktorý si prehlásením sám zvolí. Ak klient začne po šiestich rokoch čerpať finančné prostriedky zo sporenia, štátna prémia už naďalej nebude poukazovaná.
Na trhu je čoraz viac spoločností poskytujúcich stavebné sporenie. Treba si vybrať tú najvýhodnejšiu a dôležité je zistiť či si poisťovňa neúčtuje žiadne skryté poplatky, ktoré by mohli sporenie znevýhodniť.

Stavebné sporenie

Jednou z možností ako financovať stavbu domu alebo kúpu bytu je stavebné sporenie. Lenže naň treba myslieť pár desiatok rokov vopred. V porovnaní s hypotékou je omnoho výhodnejšie, no samotný človek, ktorý chce nadobudnúť bývanie to mnohokrát neovplyvní.
Stavebné sporenie prebieha niekoľko rokov. Na účet v niektorej zo stavebných sporiteľní sa každý mesiac posiela istá čiastka, ktorá sa odkladá a úročí. V niektorých stavebných sporiteľniach môžete získať aj štátnu prémiu, ktorej hodnota je však veľmi nízka.

Rodičia by mali myslieť na budúcnosť ich detí. Preto, ak je to možné, by im mali odkladať financie, ktoré sa budú hodiť v budúcnosti. Aj keď málo, ale predsa. Za niekoľko rokov sa dá našetriť dosť veľká suma.
Stavebné sporenie môže byť určené na rôzne stavebné úkony. Môže sa jednať o stavby, kúpu alebo rekonštrukcie.
Peniaze zo stavebného sporenia si vo väčšine sporiteľní môžete vybrať kedykoľvek, ak vite dokladovať ich využitie.