Dlžníci a spoločnosť Provident

Získať pôžičku Provident nie je v žiadnom prípade zložitou záležitosťou. Práve vďaka tomuto prístupu potom mnoho žiadateľov zostáva v sieti dlžníkov, ktorí si potom nevedia ako sa splátkami naložiť. Je naozaj nutné sa totiž s takýmito ľuďmi rovno nejakým spôsobom vyrovnať. Pôžičky tu nie sú od toho, aby ľuďom dávali peniaze a nič po nich nechceli. Mnohí si potom pletú taký druh pôžičky s tým, že sa im niekto začal venovať a nebude po nich keď tak žiadne splátky. Omyl je však veľmi rýchlo napravený.

Dlžníci nie sú pre Provident problém

Celý článok

Priebeh vybavovania úveru

Zaobstarať si úver alebo hypotéku je úplne bežná záležitosť a mnoho ľudí s tým má bohaté skúsenosti. Dokladajú to čísla o stave zadlženosti slovenských domácností, ktorá stále rastú. Zaobstarať si pôžičku však znamená pre rad rodín dlhodobé finančné zaťaženie z dôvodu splátok a situácia sa môže ešte zhoršiť v prípade, že nastanú ťažkosti a klient prestane byť schopný pôžičky splácať. Preto je veľmi vhodné pri každej žiadosti o pôžičku zvážiť aj možnosť nechať sa poistiť proti neschopnosti splácať. Neexistuje však jednotný návod, kto a za aké situácie by si mal toto poistenie dojednať. Vždy ide o individuálne posúdenie všetkých okolností.
Celý článok

Neschválená žiadosť o úver v banke?

Neschválená žiadosť o pôžičku v banke? Tiež vám každú vašu žiadosť o pôžičku banka bez okolkov neschváli a odmietne vám akékoľvek peniaze požičať? Potom patríte medzi skupinu tzv (ne) bonitných klientov, ktorí nie sú pre bankový ústav dostatočne bonitným zákazníkom a predstavujete riziko nevhodnej investície. Banka vo vás jednoducho vidí potenciálneho klienta, ktorý nebude vypočítanú mesačnú splátku pravidelne a riadne splácať.

Nebankový ústav vám požičia, ale s vysokým úrokom

Celý článok

Poistite sa proti neschopnosti splácať pôžičku!

Zaobstarať si úver alebo hypotéku je úplne bežná záležitosť a mnoho ľudí s tým má bohaté skúsenosti. Dokladajú to čísla o stave zadlženosti slovenských domácností, ktoré stále rastú. Zaobstarať si pôžičku však znamená pre rad rodín dlhodobé finančné zaťaženie z dôvodu splátok a situácia sa môže ešte zhoršiť v prípade, že nastanú ťažkosti a klient prestane byť schopný pôžičky splácať. Preto je veľmi vhodné pri každej žiadosti o pôžičku zvážiť aj možnosť nechať sa poistiť proti neschopnosti splácať. Neexistuje však jednotný návod, kto a za aké situácie by si mal toto poistenie dojednať. Vždy ide o individuálne posúdenie všetkých okolností.

Najmä v dnešnej dobe, ekonomicky neistých časoch treba myslieť viac do budúcnosti a snažiť sa seba i celú rodinu ochrániť pred negatívnymi dôsledkami nejakej neočakávanej udalosti (úraz, nezamestnanosť, smrť), a tak znížiť všetky možné riziká spojené so splácaním pôžičky.

Je predložená ponuka pôžičky vždy tá najlepšia?

Série finančných inštitúcií toto poistenie už sama pri podpise zmluvy klientom ponúka, v niektorých prípadoch dokonca povinne vyžaduje. Otázkou zostáva, či je to to najsprávnejšie riešenie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že áno, klient má zdanlivo uľahčenú prácu, banka alebo iná inštitúcia mu všetko nachystá a klient potom len podpíše zmluvu. Táto pohodlnosť by však nemala rozhodovať. Čo je výhodné pre jedného, môže byť úplne nevýhodné pre druhého, takže klient by sa mal sám rozhodovať, u akej spoločnosti a za akých podmienok sa nechá poistiť, pretože rozdiely v poistení u jednotlivých spoločností naozaj existujú. Finančné inštitúcie často klientom podsúvajú ponuku poisťovne z rovnakej finančnej skupiny a neinformovaný zákazník, ktorý sa v záplave finančných a poistných produktov neorientuje, tak ľahko pristúpi na podmienky pre neho nie práve výhodné.

Nebojte sa nechať si poradiť pri výbere pôžičky

O tom, či sa má človek poistiť proti neschopnosti splácať a aký druh poistenia si má dojednať u svojej pôžičky, by sa mal rozhodnúť po zrelej úvahe a na základe dostatku informácií, pretože všetky dôsledky znáša sám. Pri rozhodovaní by mal preto prihliadnuť aj na renomé poisťovne. Ak si človek nie je istý a chýba mu patričný prehľad v danej oblasti, rozhodne sa odporúča obrátiť sa na firmu, ktorá sa sprostredkovaním poistenia zaoberá a tá by mu mala vedieť navrhnúť to najlepšie riešenie.

Nebankové pôžičky do 24 hodín

Nebankové pôžičky do 24 hodín predstavujú ideálny nástroj pre klientov, ktorí potrebujú rýchlo peniaze bez zbytočného papierovanie. V dnešnej dobe moderných komunikačných a hlavne potom internetu, je získanie peňazí do 24 hodín naozaj veľmi jednoduché. Navyše nebankové pôžičky sú prispôsobivé prakticky každému, takže ich priepustnosť a úspešnosť žiadateľov výrazne prevyšuje číslo tých neúspešných. Všetko je postavené na jednoduchých princípoch. Celý článok

Nebankové pôžičky bez poplatkov vopred

Nebankové pôžičky bez poplatku vopred sú často jedinou pomocou pre ľudí v núdzi. Ak človek nemá pripravené peniaze za poskytnutie pôžičky, často sa s ním v danej inštitúcii ani nebaví. Avšak nebankový úver bez poplatku vopred pomáha v krízových situáciách práve týmto klientom. Je jasné, že dostať sa do finančných problémov nie je vôbec zložité, takže nebankový sektor pamätá aj na túto nemilú prekážku. Princíp je zvyčajne rovnaký, ako u iných nebankových pôžičiek, len s tým rozdielom, že po klientovi nie je požadovaný poplatok vopred.
Celý článok

Leasing alebo úver na kúpu auta?

Kto si chce zaobstarať nové auto a nemá k dispozícii celú hotovosť, má v podstate dve možnosti, ako peniaze, respektíve auto, získať. Buď si zaobstará auto na lízing, alebo si dohodne úver a získané peniaze použije na nákup vozidla. Pri voľbe úveru dostane klient finančnú pôžičku na auto a po nákupe sa ihneď stáva majiteľom vozidla, v prípade lízingu má auto po dobu splácania iba v prenájme od lízingovej spoločnosti a majiteľom sa stane až po splatení celej zmluvnej sumy. Dlhú dobu forma lízingu prevažovala, pretože jeho vybavenie bolo v porovnaní s úverom oveľa rýchlejšie a človek mohol v podstate ihneď s novým autom odísť. Banky však zareagovali a sú schopné vybaviť úver do pol hodiny, avšak za predpokladu, že o neho požiadate v banke, v ktorej máte svoj účet. Oba spôsoby financovania majú svoje výhody aj nevýhody, ktoré si teraz porovnáme.

Výhody úveru

Ten najpodstatnejší rozdiel spočíva v už spomínanom vlastníctva auta. To môže mať zásadný vplyv napríklad v prípade zlej platobnej morálky klienta, keď sa voči nemu leasingová spoločnosť v silnejšej právnej pozícii než banka, lebo mu môže predmet lízingu (v tomto prípade automobil) zabaviť. Banka túto možnosť nemá. Ďalší aspekt hovoriaci v prospech úveru je možnosť predčasného splatenia dlhu spravidla bez sankcie. U leasingu je potrebné dodržať zmluvný termín poslednej splátky. Zásadný rozdiel spoznáme aj v situácii, ak by nám bolo vozidlo odcudzené alebo bolo úplne zničené. V prípade úveru ide poistné plnenie klientovi, teda majiteľovi vozidla, ak však máme auto na leasing získava poistné plnenie leasingová spoločnosť. Jednoducho povedané: klient príde aj auto, aj peniaze.

Výhody leasing

Žiadosť o leasing býva spravidla vybavená oveľa rýchlejšie ako úver, pretože ju podávate priamo u predajcu. O úver žiadate väčšinou v banke, ktorá často overuje platobnú schopnosť žiadateľa, vyžaduje kaucie vyhlásenie tretej osoby, čo celú procedúru predlžuje. Ďalšou výhodou lízingu je možnosť splácať poistenie súčasne so splácaním lízingu, čo je výhodnejšie ako jednorazová celoročná platba u auta nadobudnutého z úveru. Celkovo je preto lízing lacnejší ako úver.

Opatrnosť nadovšetko

Z uvedeného zoznamu kladov a záporov vyplýva, že nemožno jednoznačne rozhodnúť, ktorá forma financovania je lepšia. Niekto uprednostňuje okamžité vlastníctvo auta, iný rád prenechá zodpovednosť na druhých. Každý musí zvážiť svoje možnosti a vyhliadky do budúcnosti, aby bol schopný plniť svoje finančné záväzky. V každom prípade je vhodné preskúmať zmluvné podmienky viac spoločností či bánk a až potom sa rozhodnúť, akú cestu pre získanie autá zvoliť.

Kontokorentný úver

Kontokorentný úver (kontokorent) je forma poskytnutia úveru klientovi danej banky. Zjednodušene povedané sa jedná o krátkodobý úver, ktorý je viazaný na konkrétny bežný účet. Ak má teda klient banky záujem o pôžičku, môže mu banka ponúknuť práve spomínaný kontokorent a tým mu dá možnosť čerpať finančné prostriedky na bankovom konte do mínusu. Dôležitý je predovšetkým tzv úverový limit, ktorý udáva maximálnu výšku čerpania kontokorentnej úverovej sumy.
Celý článok