Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je dobrovoľný typ poistenia, ktorý by mal však vo vlastnom záujme uzavrieť každý občan. Neslúži na úhradu liečby, ale na úhradu škôd vzniknutých úrazom a liečbou poistenej osobe. V prípade vážnejších úrazov sa môže stať aj dobrým poistením pred výpadkom mzdy.

Maximálna výška poistného plnenia je dohodnutá medzi poisťovňou a poistencom. Za základe jej výšky sa odvádza poistné a finančná hodnota samotného poistného plnenia. Keďže každý úraz má pridelené určité percento z maximálnej výšky poistného plnenia, s jej výškou rastie prípadné odškodnenie.
Úrazové poistenie sa uzatvára proti nasledovným rizikám:
Smrť následkom úrazu, Trvalé následky úrazu, Bolestné, Denné odškodné v prípade práceneschopnosti následkom úrazu a Denné odškodné pri pobyte v nemocnici následkom úrazu.
Čím dlhšie trvá liečenie úrazu, tým je vyššia hodnota bolestného či odškodnenia.

U tohoto článku nemôžete pridávať komentáre.