Úrok

Úrok je peňažné vyjadrenie úrokovej sadzby, ktorá plynie zo zvoleného finančného produktu.
Každá finančná inštitúcia ponúka iný. Väčšinou platí pravidlo, že pri vložení financií je nižší ako pri požičaní. Pred využitím niektorého z finančných produktov je dobré prepočítať si, aký úrok zaplatíte poprípade získate vo váš prospech. Je jedným zo základných ukazovateľov výhodnosti finančných produktov.

Ak by sme mali rozdeliť úroky z pohľadu na banky a nebankové subjekty, výsledok je často mýli. Niektoré nebankové inštitúcie prezentujú, že úroky, ktoré pripadnú pri pôžičkách v ich prospech sú nízke. Toto tvrdenie je často používané ako reklamný ťah. Tieto Nebankové subjekty neklamú, no zároveň zavádzajú. Nízke úroky si vynahradia rozličnými poplatkami, ktoré si účtujú za rozličné možné aj nemožné operácie. Preto, ak meriate výhodnosť pôžičiek, používajte radšej RPMN, ktorá zahŕňa úroky a zároveň aj všetky poplatky do jedného ukazovateľa.

U tohoto článku nemôžete pridávať komentáre.