Úvery

Možno aj vy ste už boli niekedy okolnosťami donútení požiadať banku o pôžičku resp. úver. Či už na kúpu bytu alebo domu, auta, na podnikateľské alebo iné účely. Určite bolo jeho získanie veľmi ťažké. Kritériá bánk sú náročné a prísne, ale v súčasnej dobe sa niet čo čudovať. Banky väčšinou disponujú peniazmi ich klientov, ktorí môžu kedykoľvek požiadať o ich vyplatenie, a preto sa chcú banky uistiť o vašej schopnosti splácania úverov.

uvery a pozicky

uvery a pozicky

Poznáme viacero druhov úverov. Podľa dĺžky splácanie rozlišujeme krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Krátkodobé úvery sú poskytované bankami so splatnosťou do jedného roka. Využívajú sa hlavne v zložitých situáciách žiadateľa, ktorý potrebuje úver na splatenie úrokov, dlhov a iných podlžností alebo ako účelový úver. Strednodobý úver je úver so splatnosťou do piatich rokov využívaný hlavne ako rozvojový úver určený na rekonštrukcie. Dlhodobé úvery napr. hypotéka sú určené na financovanie dlhodobých projektov. Bežný bankový klienti ho využívajú hlavne na výstavbu alebo kúpu obydlí. Pri tomto type úveru je nutné zabezpečenie úveru. Žiadateľ môže ručiť rôznymi typmi majetku, s ktorými sa dobre obchoduje: hnuteľný a nehnuteľný majetok, cenné papiere, osobné veci, pohľadávky alebo ručením treťou osobou.

Ak chceme získať bankový úver, musíme sa držať všeobecného postupu. Najskôr musíme banku o úver požiadať, žiadosť sa podáva na predtlačených formulároch. Podľa pokynov banky treba predložiť doklady o spôsobilosti získať a splácať úver – potvrdenie čistého mesačného prímu. Banka si pravdivosť týchto údajov overuje, taktiež spolupracuje aj s inými bankami a získava od nich informácie o predošlých čerpaniach úverov. V prípade, ak banka úver poskytne, uzatvorí s nami úverový zmluvu. Banke musíme dokázať, že jej poskytnutím úveru nevzniknú žiadne ťažkosti a presvedčiť ju o návratnosti. Banka určí mesačné splátky, ktoré je nutné splácať na čas. V prípade nesplácania dôjde k exekúcii ručeného majetku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*